Vårt arbete

Vi är idag en ideell förening som huvudsakligen inriktar sig på klädinsamling, vars inkommande likvida medel till verksamheten skall skänkas till de människor som lever under kritiska förhållanden och som är i behov av bättre levnadsstandard. Vi inriktar oss på fattigdomen i Europa och arbetet riktas mot barnhem. ESK- rättigheter (ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter) har fastslagits i FN, vilken ligger till grund för vårt arbete. Vi vill bidra med de möjliga insatser som finns till vårt förfogande, i syfte att möjliggöra en tydligare fördelning av resurser mellan människor.
79972762_461531731175509_2013651827106512896_n
80699615_609505442929572_517185011003162624_n

Vår målsättning

Vår målsättning att är att skapa fler arbetstillfällen, där vi företrädesvis anställer människor som är långtidsarbetslösa. På så sätt möjliggör vi en ökad sysselsättningsgrad för människor med svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Vidare anpassar vi vår arbetsplats och arbetsuppgifter för att på bästa sätt tillvarata varje individs specifika förmågor men även kompetensutveckla personalen.


Vårt fokus

Verksamhetens fokusområde är klädinsamling, samt insamling av gåvor från privatpersoner som gynnar och är i linje med verksamhetsidén, och inte i syfte att främja egen marknadsföring och publicitet.

Vårt arbete bidrar till en hållbar utveckling där vi alla bättre tillvaratar jordens resurser och minskar den negativa miljöpåverkan genom att sortera våra insamlade textilier så att de inte blir avfall.


Vår strategi

Vidare strategi är att på några års sikt har för avsikt att expandera organiskt med nya verksamhetsområden och utökad aktivitet. Vår stora målsättning är att bistå med hjälp till barnhem runtom i Europa.