EN LITEN INSATS GÖR 

STOR SKILLNAD

Med en gåva kan du hjälpa ett barn

Elia är en ideell förening som inriktar sig på den utpräglade fattigdomen i Europa. Vårt primära ändamål är att bistå med hjälp för samhällets mest utsatta barn i Europa. Vi arbetar med insamling av kläder, vars inkommande likvida medel till verksamheten skall skänkas till barn i behov av bättre levnadsstandard. 

 

Ditt stöd går till:

  • Barn
  • Utbildning
  • Hälsa
  • Utvecklingsarbete

I Sverige köper vi i genomsnitt drygt 13 kilo nya kläder och textilier per person och år. Det är mycket textil och många fler plagg än vad som behövs. Nästan en tredjedel av det som köps används inte och i genomsnitt slängs åtta kilo textil per person och år i soporna trots att en stor del av dessa kläder skulle kunna användas längre. 

Vatten används i många av textiltillverkningens steg för att färga, bleka, och behandla tygerna. Men det är framförallt i odlingen av bomullsfibrer som den stora vattenförbrukningen sker. Ett kilo bomull kräver i snitt så mycket som 10 000 liter vatten! Kemikalier används i stort sätt i alla steg av tillverkningen och är nödvändiga för att förvandla en fiber till ett färdigt plagg. I oekologisk odling besprutas bomullen med bekämpningsmedel för att förhindra skadedjur. Det används kemikalier för att göra fibrer till garn och för att göra garn till väv. Det används kemikalier för att bleka, färga och behandla tyger. Ibland tillsätts kemikalier i transporten för att förhindra mögel.


Vårt syfte

Vi är en ideell förening som huvudsakligen inriktar sig på klädinsamling, vars inkommande likvida medel till verksamheten skall skänkas till de människor som lever under kritiska förhållanden och som är i behov av bättre levnadsstandard.


Vad vi gör

Grunden till ELIA lades då nuvarande styrelse befann sig i Polen och kom till insikt om att de resurser barnhemmen förfogade över inte var tillräckliga för att tillgodose alla barns behov. Nuvarande föreningsmedlemmar insåg att små insatser kan göra stor skillnad.


Vår vision

Den grundläggande idén bygger på att det ska vara enkelt att ge och bidra till barns välmående och framtid. Vår vision är att med tillgängliga insatser skapa förutsättningar på lång sikt för barnen att leva ett värdigt liv, med möjligheter att studera, stå på egna ben och att skapa sin egen framtid.

Visste du att...

1

Vart femte barn i Europa lever i fattigdom? 

 Därför behövs 100% av din hjälp